sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Szkolenie pt.: „Gruntowna zmiana - jak w praktyce spełnić wymagania nowej normy ISO 9001:2015?” , 7.04.2016r.

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: „Gruntowna zmiana - jak w praktyce spełnić wymagania nowej normy ISO 9001:2015?” w dniu 7.04.2016r. w godz. 9.00-16.00. w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
  
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165.
 
I
Nowa struktura normy -  HLS - 10 rozdziałów
Okres przejściowy na dostosowanie do wymagań nowej normy
Od kiedy certyfikacja na zgodność z nową normą ma sens?
Odejście od formalnej Księgi Jakości i Pełnomocnika ds. SZJ - co w zamian?
Co dalej z integracją z innymi systemami?
 
II
Wymaganie określenia kontekstu organizacji
Szczegółowa prezentacja wszystkich wymagań nowej normy z omówieniem stosowania w praktyce:
1.Zakres
2.Powołania normatywne
3.Terminy i definicje
4.Kontekst organizacji
5.Przywództwo
 
III
Szczegółowa prezentacja wszystkich wymagań nowej normy z omówieniem stosowania w praktyce – ciąg dalszy :
6.Planowanie
7.Wsparcie
8.Realizacja
9.Ocena efektywności
10.Doskonalenie
 
IV
Podejście oparte na ryzyku - norma ISO 31000 
Jaka technikę zarządzania ryzykiem wybrać - ilościową czy jakościową
Warsztaty pFMEA - praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem związanym z realizowanymi procesami
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 
 
Szkolenie poprowadzi Audytor jednostki certyfikującej TUV mgr inż. Marcin Sułkowski właściciel firmy Qual-ISO z Nowego Sącza.
 
Od 2003 roku wdrożył ponad 100 systemów zarządzania min. zarzadzania jakością, środowiskiem, systemów dla branży żywnościowej, medycznej i kosmetycznej oraz motoryzacji.
Doktorant Politechniki Śląskiej, autor publikacji naukowych na temat skuteczności i efektywności Systemów Zarządzania Jakością.