sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Bezpłatne szkolenie pt: „REWOLUCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I JEJ PRAKTYCZNE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”, 20.06.2016r.

Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pt: „REWOLUCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I JEJ PRAKTYCZNE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do 16 czerwca br. na e-mail: biuro@sig.org.pl lub nr faxu 18-4499165. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty jego ukończenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Szkolenie poprowadzi Kancelaria Prawna KADZIK & WSPÓŁPRACOWNICY.
 
Szkolenie odbędzie się 20 czerwca 2016r., Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu ul. Zielona 27
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników
 
9:15 – 9:30 WPROWADZENIE - Andrzej Kadzik, radca prawny
Rewolucja w zamówieniach publicznych - czyli kilka słów o tym: „kto?”, „co?” i „dlaczego?” chce zmienić w obowiązującym systemie udzielania zamówień publicznych.
 
CZĘŚĆ I - Bernadeta Skóbel, radca prawny
9:30 – 10:15 Kryteria selekcji wykonawców – czyli o tym, jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby ubiegać się o zamówienia publiczne.
10:15 - 11:00 Nowe zasady przy przygotowywania ofert i komunikacji z zamawiającymi – czyli o tym, że „prościej” nie zawsze znaczy „łatwiej”.
 
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
 
CZĘŚĆ II - Wojciech Dobosz, radca prawny
11:15 - 12:00 Procedura zamówieniowa po nowelizacji od A do Z – czyli przegląd najważniejszych zmian dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, podziału zamówienia na części oraz trybów udzielania zamówień publicznych. 
12:00 – 12.45 Nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty – czyli między innymi o tym, że pieniądze (cena) to nie wszystko.
 
12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
 
CZĘŚĆ III - Andrzej Kadzik, radca prawny
13:00-13:30 Środki ochrony prawnej wykonawców w nowym ujęciu – czyli o tym, co i jak należy robić, gdy dzieje się krzywda.  
13:30 – 14:00 Uelastycznienie umów o zamówienia publiczne – czyli o rozwiązaniach na wypadek sytuacji, w których rzeczywistość przerosła wyobraźnię. 
 
CZĘŚĆ IV - Podsumowanie i dyskusja
14:00-14:30 
- Wojciech Dobosz, radca prawny
- Andrzej Kadzik, radca prawny 
- Bernadeta Skóbel, radca prawny
 
NOTKI BIOGRAFICZNE O PROWADZĄCYCH:
 
Wojciech Dobosz, radca prawny. 
Współpracownik Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Kadzik & Współpracownicy w Nowym Sączu. 
Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umów w obrocie gospodarczym. Wieloletni kierownik jednostki organizacyjnej urzędu miasta, zajmującej się udzielaniem zamówień publicznych. Prowadził liczne szkolenia oraz wykładał problematykę zamówień publicznych na studiach podyplomowych z tego zakresu. Posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur przetargowych, a także w reprezentowaniu stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. 
Posiada bogate doświadczenia zawodowe także w zakresie obsługi prawnej podmiotów realizujących projekty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Znawca problematyki komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
 
Andrzej Kadzik, radca prawny.
Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowych studiów z prawa konkurencji i ochrony konkurencji  w Międzywydziałowym Instytucie Ochrony Prawa Własności Intelektualnej oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. Wieloletni członek samorządowego kolegium odwoławczego. 
Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Przewodniczący Zespołu ds. pytań na kolokwia ustne na aplikacji radcowskiej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przewodniczący Komisji ds. Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w latach 2013-2016. Członek Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego. 
Praktykujący mediator, certyfikowany przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, a także Koordynator Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Prezes Karpackiego Sądu Arbitrażowego przy Sądeckiej Izbie Gospodarczej w Nowym Sączu. 
Posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur przetargowych, a także w reprezentowaniu stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 
Bernadeta Skóbel, radca prawny.
Współpracownik Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Kadzik & Współpracownicy w Nowym Sączu.  
Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Związku Powiatów Polskich. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz publicznym prawie gospodarczym, w tym z zakresu ochrony zdrowia oraz transportu. Autorka wielu opinii i analiz prawnych,  w tym na potrzeby procesu legislacyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć.
Doświadczony wykładowca na szkoleniach i konferencjach, poświęconych szerokiemu spektrum zagadnień z zakresu prawa administracyjnego. 
Posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur przetargowych, a także w reprezentowaniu stron w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.