sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

KOMUNIKAT SĄDECKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W dniu 30.10.2014r. o godzinie 14.00 w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej w Nowym Sączu podpisano Porozumienie Intencyjne dotyczące wyrażenia woli współpracy przy budowie połączenia ulicy Piramowicza w Nowym Sączu z istniejącym rondem w miejscowości Brzezna pomiędzy Ryszardem Nowakiem – Prezydentem Miasta Nowego Sącza, Bernardem Stawiarskim - Wójtem Gminy Chełmiec, Jackiem Lelkiem – Burmistrzem Nowego Sącza, oraz Pawłem Kuklą – Prezesem Sądeckiej Izby Gospodarczej.