sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Apel Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu

W załączeniu przedstawiamy apel o poparcie incjatywy Kongregacji Kupieckiej o zaprzestaniu handlu w niedzielę.

CAŁOŚĆ KORESPONDENCJI DO POBRANIA WRAZ Z LISTAMI POPARCIA