sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

KONKURS LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza firmy duże, małe lub średnie oraz jednostki administracji publicznej do XVIII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dla każdej z trzech kategorii konkursowych organizator przygotował statuetkę Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi za całokształt osiągnięć, a także statuetki za szczególne dokonania w określonym obszarze ZZL oraz wyróżnienia za nowatorskie rozwiązania. Wszystkie organizacje zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu otrzymają Certyfikat „Profesjonalne ZZL”.
 
Podstawą do przyznania nagród jest ankieta samooceny (odrębna dla firm i urzędów) zweryfikowana przez doświadczonego audytora. Podsumowanie bieżącej edycji nastąpi na uroczystej Gali. Uczestnicy otrzymają raport poaudytowy wzbogacony o zestawienie ich dokonań na tle innych uczestników.
 
Wyniki Konkursu będą publikowane w mediach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 
Szczegółowe znajdują się na stronie internetowej https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider