sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZKOLENIE: Marketing, reklama, promocja w firmie, sprzedaż premiowa – skutki VAT, CIT/PIT, 17.03.2016r.

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: "Marketing, reklama, promocja w firmie, sprzedaż premiowa – skutki VAT, CIT/PIT" w dniu 17.03.2016r. w godz. 9.00-16.00. w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
  
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165 lub skan na e-mail:biuro@sig.org.pl do wtorku - 15.04.2016r. 
 
 
W dobie aktywnej walki i zabiegania o klienta każda firma przeprowadza różnego typu akcje mające na celu wsparcie sprzedaży. Każda z takich akcji pociąga za sobą określone skutki podatkowe i to najczęściej  na gruncie aż trzech podatków: podatku dochodowego przedsiębiorcy organizującego akcje (kwestia zaliczania w koszty podatkowe, relacji do tzw. reprezentacji), podatku dochodowego od osób fizycznych (prawidłowe rozpoznanie czy przekazywane świadczenie reklamowe generuje przychód i jakie obowiązki płatnika ciąża na przedsiębiorcy) oraz na gruncie podatku VAT.
Dodatkowo organy podatkowe bardzo często zwracają uwagę na kwalifikacje wydatków na wspieranie sprzedaży wydatków marketingowych jako kosztów podatkowych co bardzo często owocuje w długotrwałe spory z organami podatkowymi. 
Niniejsze szkolenie poświęcone zostanie rozliczaniem na gruncie tych podatków świadczeń o charakterze marketingowym, reklamowym i promocyjnym  a także tzw. sprzedaży premiowej. 
 
 
1. Pojęcie reprezentacji, marketingu, reklamy  i promocji na gruncie podatkowym – cienka granicą miedzy reprezentacją a reklamą:
- definicje reprezentacje stosowane w praktyce
- orzecznictwo sądów administracyjnych 
 
2. Zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków na M/R/P:
- zasady ogólne zaliczania wydatków w koszty podatkowe;
- dokumentowanie wydatków (usługi niematerialne jako usługi szczególnie narażone na kontrole organów podatkowych);
- skutki interpretacji ogólnej  MF z dnia 25 listopada 2013 r. w PIT i CIT -  koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych
- reklama za granicą a podatek u źródła – usługobiorca jako płatnik podatku, obowiązki dokumentacyjne (IFTR) i sankcje za ich niedopełnienie
- zasady zaliczania do kup akcji promocyjnych (programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, konkursy),
 
3. Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenie: 
- kiedy powstaje przychód podlegający opodatkowaniu?
- nieodpłatne świadczenia;
- zwolnienia od przychodu kiedy i jak je stosować;
- obowiązki płatnika podatku dochodowego;
- opodatkowanie nagród wygranych w konkursach w tym także adresowanych do przedsiębiorców;
- deklaracje podatkowe PIT 8C i PITAR 
 
4. Działania wspierające sprzedaż na gruncie podatku VAT. 
- dostawa towarów – odpłatne i nieodpłatna 
- ewidencja obdarowanych 
- świadczenie usług odpłatne i nieodpłatne 
- próbki, materiały reklamowe, prezenty o małej wartości 
 
5. Odliczenie podatku od wydatków ponoszonych na M/R/P:
- uwagi ogólne 
- terminy odliczeń 
- dokumenty na podstawie których można dokonać odliczenia 
- odliczenie proporcjonalne 
- nowa preproporcja obowiązująca od 2016 r. a odliczanie vat od wydatków związanych z M/R/P.
 
6 .Sprzedaż premiowa
 - pojęcie sprzedaży premiowej 
- wymagane dokumenty 
- skutku podatkowe na gruncie CIT/PIT/VAT
- sprzedaż premiowa a zwolnienie podatkowe
- obowiązki organizatora sprzedaży premiowej. 
 
7. Rabaty: 
- różne rodzaje rabatów (cenowe, towarowe itp).  
- rabaty pośrednie na gruncie podatku VAT
- nowe zasady rozliczania korekt kosztów i przychodów na gruncie podatku dochodowego od 1 stycznia 2016 r.  
- skonto
- skutki u nabywcy
- kasa fiskalna a rabat.