sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

„SĄD OTWARTY NA MEDIACJE. BĄDŹ OTWARTY NA MEDIACJE!”

Szanowni Państwo! 
 
Już po raz siódmy w całej Polsce w trzeci czwartek października, przypadający w tym roku na dzień 16 października, obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchody te zostały zainicjowane przez amerykańską organizację Association for Conflict Resolution w 2005 roku, zaś w naszym kraju pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości po raz pierwszy zorganizowano je trzy lata później, a w ubiegłym roku rozszerzono je na cały Tydzień Mediacji. 
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji są doskonałą okazją do popularyzacji mediacji, będącej skuteczną metodą stosunkowo taniego i szybszego rozwiązywania wielu konfliktów w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych i gospodarczych), karnych oraz w sprawach dotyczących nieletnich, przy udziale bezstronnego i niezależnego mediatora. Mediacja jest wprawdzie metodą pozasądową, jednak ugody zawarte w wyniku jej przeprowadzenia są objęte kontrolą sądów powszechnych, dzięki czemu mediacja umożliwia osiągnięcie skutków analogicznych do rozstrzygnięć sądowych. Można więc zasadnie twierdzić, że mediacja jest „pełnoprawnym” elementem systemu wymiaru sprawiedliwości.
Podzielając w pełni przekonanie na temat wielkich walorów mediacji, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przy wsparciu partnerów społecznych po raz kolejny aktywnie włącza się w obchody Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji pod hasłem: „SĄD OTWARTY NA MEDIACJE. BĄDŹ OTWARTY NA MEDIACJE”. Z tej okazji w dniu 16 października uczniowie sądeckich liceów ogólnokształcących będą mieli okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym, w ramach którego zwiedzając budynek Sądu zostaną oni zapoznani z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania sądownictwa powszechnego oraz instytucji mediacji, a także będą uczestniczyć w symulacji mediacji, przeprowadzonej przez mediatorów Sądeckiego Centrum Mediacji przy Stowarzyszeniu „SURSUM CORDA”. 
Tegoroczny Tydzień Mediacji jest również początkiem praktycznego wdrożenia na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu szeroko zakrojonych działań informacyjnych, opracowywanych w ramach ukonstytuowanej w lipcu br. Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, prawniczych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych promujących mediację. Działania te obejmować będą w szczególności wzmocnienie przekazu na temat mediacji w bieżącej komunikacji Sądu ze stronami, poprzez wdrożenie pragmatyki pouczania stron o prawie do mediacji oraz udostępnienie na stronie internetowej sądu, dostępnej pod adresem www.nowy-sacz.so.gov.pl/mediacje materiałów informacyjnych i instruktażowych, które będą źródłem praktycznej wiedzy dla zainteresowanych stron.  
Zachęcamy więc wszystkich do poszerzania swojej wiedzy o mediacji i korzystania z dobrodziejstw, płynących z jej stosowania w praktyce. 
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
 
Mieczysław H. Kamiński
(-)
Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
 
 
Marcin Kałużny
(-)
Prezes Stowarzyszenia „SURSUM CORDA”
 
 
Andrzej Kadzik
(-)
Koordynator Społecznej Rady ds. Mediacji 
przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie