sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

1 mld zł - PARP uruchomiła konkurs z największą w 2016 roku pulą środków dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.
 
Działanie skierowane jest do przedsiębiorców realizujących duże projekty, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 milionów zł. Badania na rynek to konkurs z największą pulą środków przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców wśród wszystkich działań PARP w 2016 roku. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.
 
Dofinansowanie, które przedsiębiorcy otrzymają w ramach konkursu, zostanie wykorzystane na wydatki inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, roboty budowlane), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
 
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł
(w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł oraz na usługi doradcze: 500 000 zł).
 
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tegorocznej edycji konkursu wynosi 1 mld złotych. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm, które osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln złotych przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat.
 
Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poir.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl