sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Pożyczki dla firm poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Nowego Sącza nie dysponuje pełną bazą przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku zeszłorocznej powodzi, dlatego zwracam się z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji wśród przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni), którzy ponieśli materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku, mogą otrzymać preferencyjną pożyczkę od 10 tys. zł do 250 tys. zł. Pożyczka udzielana jest w ramach pomocy de minimis.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

 

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na finansowanie projektów rozwojowych realizowanych w województwie małopolskim. Nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz podatek VAT.

Okres spłaty pożyczki wynosi od 32 do 60 miesięcy, w tym okres karencji do 6 miesięcy, oprocentowanie stałe 3%, brak opłat i prowizji. Po zrealizowania i rozliczeniu się z inwestycji oraz spłacie połowy pożyczki, pozostała do spłaty kwota pożyczki (50%) podlega umorzeniu.   

 

Pożyczki udzielane są przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Nowego Sącza mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki w Punkcie Konsultacyjnym MARR przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu (tel. 18 444 21 31). Punkt czynny jest codziennie, w poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00.

 

Jednym z dokumentów jaki przedsiębiorca musi złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki jest zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi. Dla przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie Nowego Sącza zaświadczenie takie wydawane jest przez prezydenta miasta Nowego Sącza. W celu otrzymania zaświadczenia należy kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 21, tel. 18 443 57 02). Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

Więcej informacji na temat pożyczek na stronie http://www.marr.pl/mrpo-pozyczki-dla-firm-powodz.html

 

 

Z poważaniem

Magdalena Januszek- Gródek

Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Nowego Sącza

Tel. 18 41 41 380