sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

NOWA ULGA NA B+R

W ramach współpracy Krajowej Izby Gospodarczej oraz firmy doradczej PwC w załączeniu przedstawiamy materiały dotyczące podatkowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. 
Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., a od 1 stycznia 2017 r. ma zostać istotnie zwiększona. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od CIT i efektywnie zaoszczędzenie nawet do 9,5% wydatków poniesionych na badania i rozwój w danym roku. 
Według ekspertów PwC w realizacji takich projektów kluczowe jest odpowiednie zmapowanie w skali danego przedsiębiorstwa realizowanych procesów B+R, w szczególności w odniesieniu do nakładów na IT. 
Gdyby byli Państwo zainteresowani to w załączonych materiałach znajdują się dane kontaktowe do pracowników PwC, którzy są w stanie wskazać Państwu działania, które powinny zostać podjęte w celu bezpiecznego i skutecznego wdrożenia powyższego.