sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

RANKING GMIN PRZYJAZNYCH ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na przełomie października i listopada 2010r. Sądecka Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie pod nazwą: „Ranking gmin przyjaznych przedsiębiorczości”. Przyjęta metodologia polegała na skierowaniu ankiet do 16 gminnych jednostek terytorialnych powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz, w których zawarto siedem pytań. Pytania zostały opracowane przez zespół powołany przez Sądecką Izbę Gospodarczą i dotyczyły wybranych obszarów aktywności jednostek na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła na ocenę poszczególnych gmin.

RANKING GMIN DO POBRANIA