sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ NA 2021 r.

§ 6 
6. Komisja wprowadza obowiązek zwrotu wykorzystanych zezwoleń 
Albania ogólne, Białoruś kraje trzecie, Białoruś ogólne, Białoruś tranzyt,  Bośnia i Hercegowina ogólne, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie, Estonia kraje trzecie, Macedonia kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Mołdawia ogólne, Rosja ogólne, Serbia ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt, Ukraina ogólne Euro 4, Ukraina tranzyt EURO 4 w terminie dwóch miesięcy licząc od daty ich poboru. 
Kazachstan ogólne, Kirgistan ogólne, Maroko ogólne w terminie trzech miesięcy licząc od daty ich poboru. 
 

Nie zwrócenie wykorzystanych zezwoleń w ww. terminach od daty ich poboru w SIG spowoduje brak możliwości otrzymania kolejnych zezwoleń. 
Zezwolenia należy pobierać pod kątem przewozów, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Pobieranie zezwoleń "na zapas", skończy się zablokowaniem możliwości poboru zezwoleń ze względu na przekroczenie terminu dwumiesięcznego wykorzystania zezwoleń (licząc od daty pobrania).