sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

W piątek 21 października 2016 r. Senat przyjął poprawki do ustawy o transporcie drogowym. Teraz ustawa wraca do Sejmu.
 
Jakie zmiany w ustawie?
 
Sposób oceny dobrej reputacji przewoźników, przy którym będzie brana pod uwagę opinia branżowych stowarzyszeń przewoźników. To jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców poprawek, którą przyjęto 18 października 2016 r. podczas posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury rozpatrującej rządowy projekt ustawy o transporcie drogowym.
 
Nie znalazła natomiast uznania propozycja zrównania międzynarodowych i krajowych przewoźników w sytuacji wielokrotnego popełniania poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji. Oznacza to, że instytucja ostrzeżenia o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia wypisów uprawnień przewozowych, zawieszenie wydawania dodatkowych wypisów lub cofnięcie części wypisów nadal będzie dotyczyła jedynie przewoźników międzynarodowych. 
 
Obecny na tym posiedzeniu minister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit przedstawił założenia ustawy, mającej przede wszystkim na celu wprowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego.
 
Zwrócił uwagę na kilkuletnie opóźnienia związane z wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących tych kwestii - termin na implementację prawa UE minął 5 października 2012 r. – co doprowadziło do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, w którym zagrożono Polsce poważnymi konsekwencjami.
 
Minister Szmit rekomendując przyjęcie przez Senat ustawy – po przegłosowaniu zasadnych poprawek – podkreślił, że jej projekt spełnia wymogi prawne UE i jest wypracowanym przez rząd oraz środowisko transportowców kompromisem.