sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Spotkanie pt.: „OCHRONA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORCY - Budowa planu Sukcesji w firmie i rodzinie”, 9.06.2016r.

Zapraszamy na spotkanie pt.: „OCHRONA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORCY - Budowa planu Sukcesji w firmie i rodzinie”, które odbędzie się w dniu 9.06.2016r. w godzinach 12.00-14.00
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na e-mail:biuro@sig.org.pl, lub fax 18-4499165 - KARTY ZGŁOSZENIA
 
9.06.2016 godz.12.00-14.00
 
Prowadzący: Artur Łuczak
 
1. Sukcesja i planowanie spadkowe w Polsce – praktyczne rozwiązania
Pierwsze pokolenie przedsiębiorców: Dlaczego warto zainteresować się tematem sukcesji 
Jak kompleksowo przeprowadzić planowanie spadkowe
Dostępne rozwiązania sukcesyjne w Polsce 
 
2. Scenariusz długoterminowy 
Kto i jak ma prowadzić moją firmę w przyszłości, czyli jak stworzyć firmę wielopokoleniową?
Różne formy prowadzenia biznesu – atuty i zagrożenia. 
Stworzenie planu sukcesyjnego w oparciu o Sukcesora & inne rozwiązania dostępne na  rynku
 
3. Scenariusz krótkoterminowy 
Jak skutecznie zabezpieczyć mój biznes i rodzinę od strony prawnej, biznesowej, podatkowej oraz finansowej na wypadek przedwczesnej śmierci mojej (JDG) czy mojego wspólnika (spółki)
Po co mi testament? Cel, forma, zakres, skuteczność. 
Prawa i obowiązki spadkobierców 
Zmiany w prawie spadkowym z dnia 18.10.2015
 
4. Narzędzia i usługi w Skutecznej Sukcesji
Raport  - indywidualne informacje od strony biznesowo-rodzinnej  umożliwiające zrobienie  pierwszego kroku  w sukcesji i planowaniu spadkowym
Przewodnik – instrukcja działania firmy dla spadkobierców
Opiekun – assistance dla spadkobierców uruchamiany w momencie postępowania spadkowego
Podsumowanie spotkania 
Sesja pytań i odpowiedzi