sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zakończenie dystrybucji kart rocznych

Zgodnie z treścią art. 6.2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2008 r. Nr 218 poz. 1391) "Sprzedaż kart opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych prowadzi się nie dłużej niż:

  • w przypadku opłaty rocznej - do dnia 30.06.2010r.
  • w przypadku opłaty miesięcznej - do dnia 31.05.2011r.
  • w przypadku opłaty siedmiodniowej - do dnia 23.06.2011r.
  • w przypadku opłaty dobowej - do dnia 30.06.2011r.

 

Karty opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2011r.

W przypadku zamawiania w czerwcu większej ilości winiet rocznych wymagana jest przedpłata i wcześniejszy kontakt z biurem izby.