sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE DROGI BRZESKO-NOWY SĄCZ

Informujemy, iż Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak zaprasza przedsiębiorców zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej na spotkanie w dniu 11 kwietnia (wtorek) 2017r. o godz. 9.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza, Rynek 1 dotyczącego projektu Studium Korytarzowego „Przebudowy (Budowy) DK 75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, Odc. II od Brzeska na włączeniu do DK 75 do Nowego Sącza”. 
 
Organizatorem spotkania na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie jest Halcrow Group Sp. z o.o. (CH2M). 
 
Przewidywany program spotkania będzie obejmował : 
- prezentację multimedialną z informacją o dostępie do danych na stronie internetowej 
- omówienie rysunków z proponowanymi przebiegami na terenie gminy 
- omówienie ankiety 
- podsumowanie spotkania. 
 
Nadmieniamy, iż dostępna jest strona internetowa z materiałami dotyczącymi przebiegu trasy i ankietą na stronie internetowej www.dk75.pl