sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowy Sącz, 08.11.2010

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji i Sądecką Izbę Gospodarczą projektu „Małopolska akademia zarządzania - Systemowy cykl szkoleń dla przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajęcie sali szkoleniowej na terenie powiatu nowosądeckiego wraz z obsługą cateringową podczas szkolenia.

 Warunki zapytania:

 1. Sala szkoleniowa dla 17 osób (16 uczestników szkolenia + wykładowca) na terenie powiatu nowosądeckiego wyposażona w projektor multimedialny i flipchart.

 2. Usługa cateringowa grupy szkoleniowej obejmuje:

a.       2 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, ciasteczka),

b.      1 przerwa na lunch (1 ciepły posiłek)

 Szczegółowe godziny podawania posiłków zostaną uzgodnione na dzień przed szkoleniem.

Usługa cateringowa na szkoleniach świadczona będzie dla 17 osób (16 uczestników+ wykładowca)

 Termin szkolenia został wyznaczony na 29-30 listopad 2010r.

 W przypadku zainteresowania współpracą w ramach wyżej wskazanego zamówienia, uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie 6 dni od otrzymania niniejszego zapytania na adres mailowy: kgarbacz@sig.org.pl, faxem na numer 018 4499165 lub bezpośrednio w biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej ul. Zielona 27

Zapytanie Ofertowe