sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowy Sącz, 08.02.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbę Gospodarczą projektu „Małopolska akademia zarządzania - Systemowy cykl szkoleń dla przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową podczas szkolenia.

 Warunki zapytania:

 Usługa cateringowa dla grupy szkoleniowej liczącej średnio 15 uczestników podczas 2-dniowego szkolenia:

      a.    2 x serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasteczka),

b.    1 x lunch/dzień (ciepły posiłek dwudaniowy)

 

Szczegółowe godziny podawania posiłków zostaną uzgodnione na dzień przed szkoleniem.

Termin szkolenia został wyznaczony na 24-25.02.2011

Miejsce szkolenia: Rabka – Zdrój

 

Prosimy o złożenie oferty cenowej na adres mailowy: kgarbacz@sig.org.pl, faxem na numer 018 4499165 lub bezpośrednio w biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej ul. Zielona 27

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 17.02.2011 godz. 15.00

 KRYTERIUM WYBORU : najkorzystniejsza cena