sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas szkolenia

Nowy Sącz, 23.02.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbę Gospodarczą projektu „Małopolska akademia zarządzania - Systemowy cykl szkoleń dla przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową podczas szkolenia.

 

Warunki zapytania:

 

Usługa cateringowa dla grupy szkoleniowej liczącej średnio 15 uczestników podczas 2-dniowego szkolenia:

 

a.    2 x serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasteczka),

b.    1 x lunch/dzień (ciepły posiłek dwudaniowy)

 

Szczegółowe godziny podawania posiłków zostaną uzgodnione na dzień przed szkoleniem.

Termin szkolenia został wyznaczony na 10-11.03.2011

Miejsce szkolenia: Gorlice

 

Prosimy o złożenie oferty cenowej na adres mailowy: kgarbacz@sig.org.pl, faxem na numer 018 4499165 lub bezpośrednio w biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej ul. Zielona 27

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 4.03.2011 godz. 15.00

 

KRYTERIUM WYBORU : najkorzystniejsza cena

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                              Tomasz Bania

                                                                                              Dyrektor Biura