sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej

Kraków, 23.02.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą projektu „Małopolska Akademia Zarządzania - Systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej

 

 

Warunki zapytania:

 

Miejsce szkolenia: Gorlice  

Termin szkolenia: 10-11.03.2011

Czas trwania szkolenia: od 9.00 do 16.00

 

Sala szkoleniowa powinna być dostosowana do realizacji szkoleń dla minimum 15 osobowej grupy szkoleniowej.

 

Prosimy o złożenie oferty cenowej na adres mailowy: akademia@mistia.org.pl, faxem na numer 012 633 82 85 lub bezpośrednio w Biurze Projektu ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 4.03.2011 godz. 15.00

KRYTERIUM WYBORU:  najkorzystniejsza cena

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                              Aneta Czuba

                                                                                              Kierownik Projektu