sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zarządzanie Innowacjami - szkolenie w Nowym Sączu!

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw"  dofinansowane ze środków unijnych szkolenie "Zarządzanie Innowacjami".  Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 października 2010 w Nowym Sączu, w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 80%, natomiast pozostałe 20% wnosi firma delegująca pracownika do udziału. Wkład gotówkowy wynosi ok 90 zł. Istnieje możliwość rozliczenia w formie bezgotówkowej - tytułem wynagrodzenia pracownika za czas udziału w szkoleniu.

Szczegółowe informacje: Kamila Kosal-Garbacz, tel. (18) 449-91-64 lub 666-149-143,

e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

Poniżej informacje o wykładowcy oraz program szkolenia

 

Odbiorcy:

 

Przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza planujący wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań

Cele:

- Zapoznanie z szeroko pojętą tematyką innowacji

- Przedstawienie otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacji oraz sposobów jej finansowania

- Omówienie procesu zarządzania i wdrażania innowacji

- Przeanalizowanie własnych możliwości wdrożenia innowacji

Korzyści:

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na przygotowanie się do planowania i wdrażania innowacji w firmach. Poruszana tematyka umożliwi uczestnikom zaznajomienie się z tematyką innowacji, kluczowymi podmiotami wsparcia przedsiębiorczości i innowacji oraz ich ofertą, a także źródłami finansowania nowatorskich rozwiązań. Szkolenie ułatwi osobom zamierzającym wdrożenie innowacji planowanie procesu i kontrolowania całości projektu.

Metody:

W ramach szkolenia wykorzystywane będą różne metody, m.in.: wykład interaktywny połączony z warsztatem i analizą przypadków, przeprowadzone zostaną ćwiczenia grupowe i indywidualne, w miarę możliwości omówione zostaną indywidualne plany działań.

Czas trwania:

2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

Prowadzący:

Łukasz Frydrych – wykładowca, niezależny ekspert i doradca, doktorant w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Specjalności Przedsiębiorczość i Innowacje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Europejskie Studia Menedżerskie w Krakowskiej Szkole Biznesu. Odbył semestralne stypendium w Anhalt University of Applied Sciences w Niemczech w ramach programu Sokrates. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla takich organizacji jak Comarch S.A., Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. W Krakowskim Parku Technologicznym rozwijał koncepcję i był pierwszym koordynatorem powstałego Inkubatora Technologicznego KPT, który działa na rzecz rozwoju innowacyjnych firm typu start-up. Jako niezależny ekspert ds. przedsiębiorczości doradza i szkoli w ramach projektu „Będę aktywnym przedsiębiorcą” prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zainteresowania zawodowe, jak i naukowe związane z szeroko pojętym tematem rozwoju przedsiębiorczości, technikami i instytucjami wsparcia, innowacjami i planowaniem biznesu.

 

Program szkolenia

Dzień I

9:00-10:30

Wprowadzenie do tematyki innowacji

- czym jest innowacja

- rola innowacji w gospodarce

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Podstawy zarządzania

- cele zarządzania

- planowanie, organizowanie, kontrolowanie

- zarządzanie, a innowacje

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Planowanie i przygotowanie innowacji

- pomysł i jego zabezpieczenie

- własność intelektualna, patenty

- określenie zasobów i harmonogramowanie

- przygotowanie organizacji

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

Otoczenie wspierające rozwój innowacji

- rozwój gospodarki opartej na wiedzy

- instytucje wsparcia przedsiębiorczości i innowacji

- gdzie szukać wsparcia

Dzień II

9:00-10:30

Organizowanie działań/projektu

- przygotowanie organizacji

- zorganizowanie zespołu

- realizowanie kamieni milowych

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Pozyskiwanie kapitału / źródła finansowania innowacji

- finansowanie wewnętrzne/zewnętrzne

- mikro fundusze, fundusze unijne

- fundusze VC, anioły biznesu

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Prowadzenie projektu i weryfikacja działań

- etapy procesu zarządzania i wdrażania innowacji

- ewaluacja i kontrola

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

Ćwiczenia - przygotowanie planów działania

- ustalenie silnych, słabych stron, szans i zagrożeń organizacji

- określenie obszarów rozwojowych

- wyznaczenie etapów działania

- prezentacja wyników