sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - LEAN MANUFACTURING

Serdecznie zapraszamy na dofinansowane szkolenie organizowane w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw". Szkolenie pt. "Zarządzanie produkcją" odbędzie się w dniach 16-17.11.2010 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej. Udział w szkoleniu dofinansowany jest w 80% z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostałe 20% pokrywa firma delegująca pracownika na szkolenie. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość rozliczenia w formie bezgotówkowej. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu : (18) 449-91-64 lub e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

Oficjalna strona projektu: http://mistia.org.pl/akademiazarzadzania/

 

Program szkolenia:

Dzień I

9:00-10:30

Wprowadzenie do zagadnień Lean Manufacturing – warsztat wprowadzający: przywitanie i poznanie uczestników, wprowadzenie do zagadania „odchudzonej produkcji” – definicja marnotrawstwa i przykłady szukania marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Strumień wartości – koncepcja value stream – mapowanie strumienia – definicja wartości dla konsumenta – system oparty na ulokowaniu konsumenta w centrum zainteresowania zarządzającego,

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Straty w procesach produkcyjnych – najważniejsze rodzaje marnotrawstwa – poszukiwanie, diagnozowanie i likwidacja marnotrawstwa, oszczędności kosztowe i zyski wynikające z likwidacji marnotrawstwa

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

KAZIEN i GEMBA KAZIEN – techniki wdrażania Lean Manufacturing – skuteczne podejście do osiągania sukcesów w odchudzaniu organizacji,

Dzień II

9:00-10:30

Technika organizacji JIT – zasada organizacji pracy w systemie „Just in time” korzyści i wady takiego podejścia, najważniejsze obszary zastosowań JIT,

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Techniki rozwiązywania problemów – najważniejsze techniki rozwiązywania problemów stosowane w podejściu Lean, praktyka stosowania cz. 1

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Techniki rozwiązywania problemów – najważniejsze techniki rozwiązywania problemów stosowane w podejściu Lean, praktyka stosowania cz. 2

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

Organizacja procesu produkcji zgodnie z zasadami Lean Manufacturing – podsumowanie warsztatu szkoleniowego, dyskusja zastosowań, podejście do aplikacji w przedsiębiorstwa uczestników warsztatów, zakończenie i ocena szkolenia,