sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

XVII edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych właśnie zainaugurował XVII edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rywalizacji o statuetki, wyróżnienia i certyfikaty, które zostaną wręczone w grudniu 2016 roku podczas uroczystej Gali.
Celem Konkursu jest nie tylko rywalizacja przedsiębiorstw, ale przede wszystkim identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza w dwumiesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Doceniane są nie tylko rozwiązania kompleksowe, ale także osiągnięcia w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.
Konkurs jest przeznaczony dla firm dużych, a także należących do sektora MŚP oraz dla jednostek administracji publicznej. Przewidziano dla nich odrębne kategorie konkursowe i równorzędne nagrody główne w postaci Statuetek Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi: 
Złotej – dla dużych firm, 
Szafirową – dla małych i średnich firm, 
Diamentowej – dla jednostek administracji publicznej
Ponadto uczestnicy zostaną nagrodzeni za nowatorstwo i osiągnięcia w określonych obszarach ZZL Statuetkami Bursztynowymi oraz wyróżnieniami.
Wszystkie firmy i urzędy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu  zostaną uhonorowane 
Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”.
Dodatkowe nagrody w postaci np. szkoleń, uczestnictwa w konferencji  lub konsultacji  pochodzą od sponsorów.
 
Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:
okazja do podsumowania całokształtu zzl w firmie,
potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zzl, 
wizyta audytora – możliwość konfrontacji działań firmy z doświadczeniami ekspertów,
syntetyczna informacja zwrotna: 
o syntetyczny raport podsumowujący audyt,
o wizualizacja pozycji firmy na tle grona laureatów oraz wszystkich uczestników bieżącej edycji w następujących blokach tematycznych: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty,
porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników,
popularyzacja osiągnięć firmy.
 
 
Zapraszamy na stronę internetową   Konkursu  https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider po szczegóły.