sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Transport

Szczególne miejsce w pracach izby zajmuje doradztwo i szkolenia braży transportowej.

Specjalista ds. przewozów międzynarodowych doradza i udziela wszelkich informacji związanych z problematyką transportową. Dzięki bliskiej współpracy z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawie, stowarzyszeniami transportowymi w Polsce, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego oraz Forum Transportu Drogowego mamy dostęp do informacji szczególnie ważnych dla tej branży. Firmy transportowe zrzeszone w Izbie reprezentujemy kompleksowo wobec Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD. Zajmujemy się również odbiorem i zdawaniem KARNETÓW TIR w ZMPD w Warszawie.

Sądecka Izba Gospodarcza pośredniczy w uzyskaniu, w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego licencji na przewozy międzynarodowe rzeczy i osób, wszelkiego rodzaju zmian w licencjach dotyczących m.in:

  • rozszerzenia licencji o dodatkowe pojazdy (udzielenie dodatkowego wypisu),
  • wymiany taboru,
  • zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu,
  • zmiany nazwy lub adresu przedsiębiorstwa,
  • wydania duplikatu licencji i wypisów,
  • wydania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne w ruchu międzynarodowym.

 

Z NAMI UBEZPIECZENIE DLA PRZEWOŹNIKÓW RZECZY I OSÓB W ZAKRESIE MINIMALNEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

 
Informacja o ubezpieczeniu odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego dla spełnienia wymogu określonego w art.7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 
DLA KOGO?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych, którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponują ważnym zezwoleniem/licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.
 
UBEZPIECZYCIEL
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia, do wysokości sumy gwarancyjnej i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.
 
KORZYŚCI
spełnienie wymogu wykazania odpowiedniej zdolności finansowej, wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. przez każdego przewoźnika; 
możliwość wykazania zdolności finansowej za przystępną składkę ubezpieczeniową przez przewoźników, którzy nie prowadzą tzw. „pełnej księgowości” i nie dysponują sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę; 
wiarygodność wobec kontrahentów; 
możliwość weryfikacji zawartego ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, przy użyciu kodu QR, 
bezpieczeństwo obrotu w zakresie usług transportowych; 
możliwość zawarcia umowy przy użyciu systemu internetowego, umożliwiającego między innymi, wydruk dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy (wydruk niektórych dokumentów możliwy jest po zaksięgowaniu przez bank wpłaty składki ubezpieczeniowej); 
kontrola polisy dzięki dostępowi do konta on-line, w tym możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do zwiększonej liczby pojazdów. 
 
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.
 
Szczegółowe informacje w biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej. 
Osoba do kontaktu: Zdzisław Wańczyk 

 

Nie tylko razem pracujemy, ale również razem się bawimy na corocznych imprezach integracyjnych branży transportowej.

            

Jesteśmy jedyną w Polsce izbą gospodarczą posiadającą uprawnienia do wydawania zezwoleń na przewozy rzeczy w transporcie międzynarodowym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy transportowe oraz organizacje i firmy związane z tą branżą gospodarki. Za naszym pośrednictwem umożliwiamy firmom wytwarzającym swoje produkty na potrzeby branży transportowej bezpośredni dostęp do wyselekcjonowanej grupy solidnych i profesjonalnych firm z branży transportowej - członków naszej Izby.

OPRACOWANIE: ZDZISŁAW WAŃCZYK