sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

RODO

Ochrona danych osobowych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej
________________________________________
Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
1.    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s.1); tekst aktu dostępny tutaj.
2.    ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); tekst aktu jest dostępny tutaj.
________________________________________
Administrator
Sądecka Izba Gospodarcza
Dane kontaktowe administratora
e-mail: biuro@sig.org.pl; adres:  33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27
________________________________________

OPRACOWAŁ: TOMASZ BANIA