sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

Doradztwo

Sądecka Izba Gospodarcza świadczy usługi doradcze, które mają bardzo obszerne znaczenie. Udzielamy różnego rodzaju usług doradczych m.in. podatkowych, prawnych, finansowych, zarządczych, biznesowych, zawodowych, informatycznych, gospodarczych. W zależności od rodzaju świadczonego doradztwa w jego zakres będą wchodziły różne czynności.

Dla naszych pracowników pod pojęciem doradztwa kryje się udzielanie fachowych porad, opinii i wyjaśnień w danej dziedzinie. W przypadku doradztwa pewnych rodzajów doradztwa posiłkujemy się ustawami, oraz odpowiednimi aktami prawnymi.

Z uwagi na różnego rodzaju usługi doradcze z jakimi możemy mieć do czynienia spróbujmy znaleźć dla nich wspólną płaszczyznę. W przypadku każdej usługi ważny jest efekt końcowy, a więc co zysk beneficjenta usługi doradczej? Osoba korzystająca z usługi doradztwa szuka odpowiedzi na nurtujące ją pytania, a doradca z racji swojej funkcji powinien przygotować materiały, w których znajdzie się rozwiązanie i wyjaśnienie problemu.

Świadczone przez naszych specjalistów doradztwo obejmuje następujące etapy:

1. Diagnozę obecnej sytuacji, problemu.

2. Lokalizację zagrożenia.

3. Metody zminimalizowania lub uniknięcia strat.

4. Plan naprawczy – szczegóły rozwiązania problemu.

5. Wdrożenie rozwiązań.

6. Zakończenie procesu.

Doradztwo odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z doradcą, który odpowiada za poszczególne zakresy doradztwa.

SIG stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w przypadku których usługa doradcza nie spełniła oczekiwań klienta. Stosujemy również procedurę postępowania w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności, niezależnych od usługodawcy i usługobiorcy. Kadra trenerska szkoleniowo-doradcza opisana jest w dziale szkolenia na naszych stronach internetowych.

Prowadzimy stałą ocenę kadry przez nas zatrudnianej, która uwzględnia teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki realizowanego doradztwa i szkoleń. Mamy wdrożoną wewnetrzną procedurę uwzględniajacą wnioski z ewaluacji szkoleń i doradztwa w odniesieniu do zakładanych na wstępie celów po dokonanej diagnozie problemu. Prowadzimy dokumentację zarówno szkoleń jak i doradztwa poszczególnych uczestników. Nasi szkoleniowcy i doradcy są zobligowani do podnoszenia swoich kwalifikacji, co jest jednym z czynników warunkujących ich zatrudnienie.

Opinie naszych klietów korzystających z doradztwa:
 
- "Pełen profesjonalizm, fachowe doradztwo, prosty kontakt, miła i przyjazna atmosfera podczas rozmów z Panią pracującą nad moim problemem". - Marek T.
 
- "Polecam usługi SIG, ze względu na rzetelne podejście doradców do każdego z poruszanych tematów". - Maria N.
 
- Jestem zadowolona ze współpracy z Doradczynią, która przebiegała pomyślnie. Cenię sobie profesjonalność i bardzo dobre zorganizowanie ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności. Była w stanie sobie poradzić z bieżącymi zadaniami stawianymi przez nas jako firmę. Dzięki Dordczyni SIG uzyskaliśmy szybko odpowiedzi na zapytania, szczegółowe wyjaśnie odpowiednich kwestii i nieścisłości, jestem w stanie w pełni jej zaufać. Jest dyspozycyjna, życzliwa i bardzo oddana swoim obowiązkom. - Kamila B.

 

 

OPRACOWANIE: ANNA RUCHAŁA