sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

Formularze przystąpienia

Członkostwo w Sądeckiej Izbie Gospodarczej to:

 • dostęp do SZEROKIEJ, BEZPŁATNEJ, AKTUALNEJ I WAŻNEJ informacji gospodarczej
 • zwiększenie wiarygodności firmy w kontaktach gospodarczych
 • wsparcie i rekomendacje ze strony środowiska gospodarczego
 • nawiązanie kontaktów i integrację z czołowymi firmami regionu
 • promocję firmy za pośrednictwem Izby
 • udział w BEZPŁATNYCH szkoleniach kierowanych do członków SIG
 • możliwość skojarzenia interesów Państwa firmy z interesami innych firm
 • udział w projektach i imprezach organizowanych wspólnie z WSB-NLU
 • pośredniczenie w kontaktach z administracją publiczną i jej organami
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi osobistościami życia publicznego
 • udział w promocjach na usługi i produkty wykorzystujących efekt skali


...i wszelką dostępną pomoc jaką możemy jako organizacja gospodarcza udzielić.

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Sądecka Izba Gospodarcza od początku swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw, co pozwoliło jej stworzyć silne i efektywne lobby gospodarcze. Działalność Izby jest doceniana i wspierana przez lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje współpracujące z Izbą, których grono sukcesywnie się powiększa. Silna organizacja reprezentująca interesy gospodarcze firm regionu oznacza również wsparcie dla naszych przedsiębiorców, a co za tym idzie wzmocnienie ich pozycji w trudnych warunkach konkurencji i członkostwa w Unii Europejskiej. Analizując dotychczasowy dorobek, możemy z przekonaniem stwierdzić, że formuła Izby sprawdziła się. Mamy na swym koncie wiele sukcesów. Wierzymy, że nasz upór i determinacja pozwolą osiągnąć oczekiwane cele, które stoją jeszcze przed nami.

Przystępując do nas staniesz się członkiem organizacji reprezentującej podmioty gospodarcze regionu, organizacji która także w twoim imieniu przemawiać będzie jednym, silnym głosem. Dzięki nam wszystkim przestajesz być na rynku sam. Stajesz się bardziej konkurencyjny i skuteczny w swym działaniu!


Formularze przystąpienia do Sądeckiej Izby Gospodarczej
:

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

pdf Deklaracja
pdf Karta Rejestrowa
 

OPRACOWANIE: TOMASZ BANIA