sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

Historia i teraźniejszość

Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu działająca od 10 grudnia 1990r., powstała z inicjatywy najprężniejszych przedsiębiorstw regionu nowosądeckiego po przekształceniu z Towarzystawa Gospodarczego. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe z różnych branż gospodarki. Celem działalności Izby jest pełna i szeroka integracja środowiska gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Szczególne znaczenie w powyższych działaniach mają kontakty naszej Izby Gospodarczej z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania. Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r. (Dz.U. z 1989r. nr 35 poz. 195) oraz w oparciu o uchwalony przez członków Izby Statut. Najważniejszą inicjatywą i rezultatem dotychczasowej działalności Izby jest powstała w 1991r. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University. W jej tworzeniu Izba odegrała decydującą rolę. SIG prowadzi szeroki zakres szkoleń i doradztwa dla firm.
  ImageImage
WSB-NLU należała do najlepszych niepaństwowych szkół wyższych w Polsce. Ścisła współpraca istnieje z nią nadal. Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Sądecka Izba Gospodarcza od początku swego działania tj. od roku 1990 uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw, co pozwoliło jej stworzyć silne i efektywne lobby gospodarcze. Działalność Izby jest doceniana i wspierana przez lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje współpracujące z Izbą, których grono sukcesywnie się powiększa.
  Image             Image
  Image     Image
Na początku rozkwitu gospodarczego Sądecczyzny lat 90-tych byliśmy organizatorem Konkursu o Nagrodę "SREBRNEGO TALARA". Jego lauretami było wiele osobistości, firm, organizacji które dziś są wizytówką Sądeczczyzny nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Image
Image
 

Sądecka Izba Gospodarcza to na dziś 331 firm reprezentujących 45 branż gospodarki. Zrzeszamy na zasadzie dobrowolności firmy z Nowego Sącza, Krynicy, Nowego Targu, Gorlic, Krakowa, Brzeska, Tarnowa, Myślenic, Starego Sącza, Jordanowa, Sędziszowa Małopolskiego, Nowego Wiśnicza, Bochni, Muszyny, Szczucina, Rabki. SIG prowadzi działalność we własnym budynku otrzymanym w drodze darowizny od Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w 2012r. Izba prowadzi szkolenia i doradztwo zarówno w siedzibie izby, jak również w innych miejscowościach Województwa Małopolskiego.

Także nasze firmy są lauretami różnych nagród gospodarczych. Poniżej laureta Nagrody "Krakowskiego Dukata" współwłasciciel średniej firmy STEFAR PHU Sp. z o.o. SP.K., Piotr STEC, Wacław FARON.

  

 

Nasi przedstawiciele zasiadają w:

 • Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego przy Marszałku Małopolskim w Krakowie
 • Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
 • Komitecie Monitorującym RPO 2014-2020
 • Komisji ds. współpracy Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ze Stowarzyszeniami Regionalnymi w Warszawie
 • Forum Transportu Drogowego w Krakowie
 • Radzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu
 • Komisji Oceny Projektów (KOP) w Krakowie
 • Społecznej Radzie Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w Warszawie
 • Radzie Konsultacyjnej przy Wojewódzkim Małopolskim Inspektorze Transportu Drogowego w Krakowie
 • Radzie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie 


SIG jest członkiem: Krajowej Izby Gospodarczej od 1990r., Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych od 2003r.

Od 1990r. organizowaliśmy wiele konferencji, szkoleń i seminariów w których aktywnie uczestniczyło ponad 5000 przedsiębiorców. Oto niektóre z nich:

 • Polsko-Słowackie Seminarium Szkoleniowe Międzynarodowa działalność gospodarcza w warunkach gospodarki globalnej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i strategia przedsiębiorstw
 • Zarządzanie systemami informacyjnymi
 • Zarządzanie finansami i jakością w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Dylematy strategii i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Utrzymanie konkurencyjności firmy
 • Metody zdobywania przewagi konkurencyjnej
 • Metoda ciągłego usprawniania przedsiębiorstwa TQM
 • Komputerowo Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Psychologia osiągnięć - Leadership XXI wieku
 • Zarządzanie przez zespół jako metoda osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki globalnej
 • Negocjacje - rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacjach zawodowych
 • Studia przypadków w zarządzaniu
 • Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
 • Fundusz MIKRO - co to takiego?
 • Internet dla małych i średnich przedsiębiorstw - teoria i praktyka - przełamywanie barier
 • Konferencja SĄDECCZYZNA-MAŁOPOLSKA-EUROPA
 • Pakiet "Przede Wszystkim Przedsiębiorczość" co to oznacza dla przedsiębiorców
 • Konferencja PARTNER 2003 pod patronatem i z udziałem Ambasadora Stanisława Cioska dotycząca współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy
 • Dostępne źródła finansowania sektora MSP, pochodzące ze źródeł krajowych i UE oraz podstawowe zasady pisania wniosków do programów dla MSP
 • Ryzyka i szanse rynku walutowego, czyli ile można stracić, a ile zyskać
 • Konferencja "Wyzwania dla Sądecczyzny"
 • Fundusze Unii Europejskiej - najważniejsze aktualności dla przedsiębiorców
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Małopolsce, a transport międzynarodowy, wspólne cele, wspólne wyzwania
 • Czas pracy kierowców
 • Wpływ zmian w ustawie o transporcie drogowym na rozwój transportu międzynarodowego rzeczy
 • Aspekty prowadzenia rolnictwa i przetwórstwa metodami ekologicznymi
 • Warunki kontraktowania FIDIC
 • Prawo budowlane
 • Kosztorysowanie w branży budowlanej
 • Techniki sprzedaży
 • Psychologia sprzedaż
 • Prawo Pracy
 • Podatki i finanse dla firm
 • Zarządzanie podatkami w firmie
 • Pomysł na biznes
 • Planowanie strategiczne
 • Podstawy organizacyjno – prawne zakładania działalności gospodarczej
 • Opracowanie biznes planu
 • Księgowość małej firmy
 • Marketing
 • Microsoft Office 2003/2007/2010 Podstawowy – Techniki informatyczne, użytkowaniekomputerów, przeglądanie stron internetowych i komunikacja
 • Microsoft Office Excel 2003/2007/2010 Zaawansowany
 • Microsoft Office Access 2003/2007/2010 Projektowanie baz danych
 • Microsoft Office Access 2003/2007/2010 Obsługa baz danych
 • Microsoft Office Excel 2003/2007/2010 Średniozaawansowany
 • Microsoft Office Arkusze Kalkulacyjne 2003/2007/2010 Podstawowy
 • CorelDraw 
 • Microsoft Office Przetwarzanie Tekstów 2003/2007/2010 Podstawowy
 • Pakiet mobilności - forma zdalna

 

OPRACOWANIE: TOMASZ BANIA

 

Image       Image       Image