sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAKŁADKA ROBOCZA 2

W załączeniu przekazujemy odpowiedź Wojewody Małopolskiego w sprawie „przedstawienia przesłanek wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości