sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

NBP - badanie koniunktury gospodarczej

Narodowy Bank Polski zwrócił się do SIG z prośbą o upowszechnienie wśród Przedsiębiorców Sądecczyzny ankiety o badaniach koniunktury gospodarczej prowadzonych przez NBP. 
 
W załączonych plikach tj.:
 
znajduje się aktualny formularz ankiety badania z objaśnieniami. 
 
Prosimy przedsiębiorców  o zapoznanie się z nim, wypełnienie i odesłanie e-mailem do 15 grudnia br. na adres: krzysztof.jakobik@nbp.pl lub Pawel.Miskiewicz@nbp.pl  
 
Współpraca przedsiębiorców jest dla NBP bardzo ważna, gdyż bez uczestnictwa w badaniu Przedsiębiorców jego wyniki są niepełne i mniej wartościowe. Chcemy jednak podkreślić, że badania te mają znacznie nie tylko dla NBP czy Rady Polityki Pieniężnej, którym służą do kreowania polityki pieniężnej.
 
Mają one duże znaczenie także dla Przedsiębiorców, gdyż poprzez uczestnictwo w nich  i wyrażenie swych opinii, procesy ekonomiczne zachodzące w regionie (powiecie, województwie) w którym prowadzą swą działalność zostaną lepiej zaakcentowane w wynikach ogólnopolskich. 
 
Uczestnicząc w badaniu w realny sposób Państwa zdanie (ocena) zmian koniunktury , oczekiwań rynkowych, sytuacji na lokalnym rynku pracy zostaną uwzględnione przy podejmowaniu decyzji oddziałujących na finansową sytuację Państwa firmy. Z tego względu jak i w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu udział w badaniu wydaje się być oczywisty.
NBP gwarantuje anonimowość Państwa wypowiedzi i zachowanie standardów tajemnicy statystycznej. Jednakże dzięki większemu zaangażowaniu przygotować będziemy mogli także raporty regionalne, a nie tylko ogólnopolski. 
 
Wydaje się, że mogą one być dla Państwa przydatne, gdyż z pewnością odczuwacie Państwo niedostatek informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, czy koniunktury branżowej. 
 
Większość  przedsiębiorców nie posiada swojego zespołu analitycznego, gdyż byłoby to zbyt kosztowne, zaś Narodowy Bank Polski prowadząc badania może dostarczyć Państwu  takich specjalistycznych informacji opracowanych przez jego ekonomistów, jako podziękowanie za współpracę i przygotowanie ankiety. 
 
W tym celu konieczne jest jednak zebranie dostatecznego materiału ankietowego z danego regionu, stąd prośba do Przedsiębiorców o wypełnienie ankiety.