sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OFERTA PRACY - DORADCA INDYWIDUALNY

Nabór na stanowisko związane ze świadczeniem usług doradztwa indywidualnego dla projektu realizowanego na terenie Subregionu Sądeckiego obejmującego powiaty: nowosądecki, M. Nowy Sącz, gorlicki, limanowski.
 
Szczegóły oferty: pobierz
 
Dokumenty zawarte w ofercie pracy należy złożyć w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie  do 13.10.2016r. do godz. 15.00. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne z uwzględnieniem dokładnego opisu przebiegu kariery zawodowej i wykształcenia, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922)”. 
 
Sądecka Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybrane osoby.