sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PROCEDURA ROZEZNIA RYNKU - USŁUGA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

ROZEZNANIE RYNKU - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - PLIK DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - PLIK DO POBRANIA