sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIA I INDYWIDUALNE DORADZTWO Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

16 marca 2015
news
(Projekt w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis) dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z terenu całej Polski oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z jednej firmy może uczestniczyć 1 osoba.     Ostatnie szkolenie w Nowym Sączu – ZOSTAŁY  OSTATNIE MIEJSCA!   23, 24, 25, 30, 31 marca 2015 r. oraz 15, 16, 17, 23, 24 kwietnia 2015 r. – szkolenie prowadzi p. Witold Kurczyński Miejsce szkolenia: Sala Sądeckiej Izby Gospodarczej na ul....

Konkurs MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2015

13 marca 2015
news
Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2015”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Udział w konkursie mogą wziąć podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, o obrotach nie przekraczających 2 mln euro. Ponadto wskazani przez Państwa przedsiębiorcy mogą zostać nominowani do konkursu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.  Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą...

MAŁOPOLSKIE KONSORCJUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MKWP)

6 marca 2015
news
Informujemy, iż dnia 5 marca 2015 r. w Krakowie, podpisana została umowa, na mocy której zostało powołane Małopolskie Konsorcjum Wspierania Przedsiębiorczości (MKWP) utworzone przez organizacje:   - Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Chrzanów, - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Oświęcim, - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Rabka Zdrój, - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Myślenice, -...

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca"

4 marca 2015
news
Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych                      z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach Funduszu Pożyczkowego NMP są udzielane mikropożyczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,...

Bezpłatne szkolenie - „Komputer czy kartka ? – Biuro bez papieru: excel, word, power point, bezpapierowe formy komunikacji, skype, chmura, elektroniczny podpis”.

15 stycznia 2015
news
Sądecka Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne szkolenie  pt: „Komputer czy kartka ? – Biuro bez papieru: excel, word, power point, bezpapierowe formy komunikacji, skype, chmura, elektroniczny podpis”.   Szkolenia  adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa z terenu całej Polski. Warunek ten jest spełniony, jeżeli przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie posiada symbol PKD (główny lub pomocniczy) 10 – 33 lub 41 – 43  Szkolenie odbędzie się...
« pierwsza30313233343536ostatnia »