sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

Szkolenia

Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu realizuje od momentu powstania szkolenia dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Naszą kadrę stanowią zarówno wykładowcy uczelni wyższych, jak również przedsiębiorcy - praktycy biznesu prowadzący własną działalność gospodarczą. Osoby te charakteryzują się  specjalistyczną wiedzą merytoryczną w poszczególnych dziedzinach realizowanych szkoleń. Z naszej oferty korzystają właściciele, menedżerowie i pracownicy mikro, małych, średnich i dużych firm. Współpracujemy także z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Naszą strategię stanowi oferowanie jak najbardziej efektywnych szkoleń za jak najrozsądniejszą cenę. Przeszkoliliśmy menedżerów i specjalistów z  wielu przedsiębiorstw, należących głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Dzięki temu bardzo dobrze znamy specyfikę tych firm, rozumiemy ich problemy i oczekiwania. Koncentrujemy się na rzeczywistych potrzebach i użytecznych dla klientów rozwiązaniach, które rzeczywiście pomagają przedsiębiorcom efektywnie konkurować na rynku. Adresatami naszych szkoleń są osoby na różnych szczeblach organizacji – właściciele firm, menedżerowie i specjaliści, a także osoby aspirujące do zmiany pozycji zawodowej i rozpoczynające dopiero swoją karierę. Wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami pozwoliło nam wypracować ofertę adekwatną do potrzeb rynku. Oferujemy sprawdzone rozwiązania i programy szkoleniowe, które zawierają elementy kluczowe dla rozwoju konkurencyjności firm. Dążąc do optymalizacji kosztów szkoleń, staramy się pozyskiwać zewnętrzne finansowanie na realizację szkoleń. Wśród naszych partnerów znajdują się instytucje otoczenia biznesu, firmy i organizacje z wieloletnim doświadczeniem na runku usług  szkoleniowych. Oferta SIG jest dla firm, które na co dzień szukają umiejętności i kompetencji pozwalających na skuteczniejsze konkurowanie, które chcą działać szybciej, lepiej i efektywniej. Dla tych, którzy chcą mieć poczucie, że zainwestowali rozsądne pieniądze w bardzo dobry i przydatny produkt szkoleniowy.
 
 
 
 
STANDARDY JAKOŚCI: